Privacy

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: The Substitute
Website: https://www.thesubstitute.nl

Handelsnaam van Conscious Interior BV
Inschrijfnummer KvK: 75045834
BTW-nummer: NL860120508B01

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van je e-mailadres gaan wij alleen vanuit The Substitute mail aan je sturen. Hierbij zijn we zo relevant mogelijk en kun jij je altijd uitschrijven. 

3. Postadres

Wij vragen geen postadres, maar mocht dit in ons bezit zijn dan gebruiken we het alleen voor het verzenden van informatie die je zelf hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over events die voor jou interessant kunnen zijn.

5. Overige persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

- Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

- Veiligheidscriteria

Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
- Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
- Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
- Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.

- Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
- Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

9. Toegang tot je gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

© 2020 The Substitute - Onderdeel van Conscious Interior BV  - Privacy statement